Onze opdracht

Het Zorgcentrum Sint-Lodewijk, gelegen in de Kerkstraat te ’s-Gravenwezel, is een Caritasinstelling en werd opgericht in 1928 door enkele adellijke personen en de pastoor van het kasteel. Zij deden dit vanuit hun christelijke liefdadigheid waardoor zij opkwamen voor zieken, ouderlingen en gehandicapten.

RVT Sint Lodewijk
In aanvang waren er slechts een achttal residenten, ondertussen zijn we uitgegroeid tot een ROB - RVT met een capaciteit van 120 bedden en 40 serviceflats. Wij zijn een woon- en zorgvoorziening waar we proberen de bewoners gelukkig te maken en zich te laten thuis voelen. Wij doen dit vanuit een christelijk geïnspireerde visie in de geest van de stichters.

Wat doen wij en waarom?

We zijn een open en gastvrij huis waar we een “thuis” willen creëren voor bejaarde personen die bij ons komen wonen. We proberen hen een totaalzorg aan te bieden:Volledige tekst te downloaden

Bekijk onze andere opdrachtverklaringen

Opdracht animatie

Intentieverklaring palliatieve zorgverlening

Dienstverlening rusthuis:

Ga naar dienstverlening rusthuis

Dowload onze brochure van het Rusthuis

Dienstverlening serviceflats:

Ga naar dienstverlening serviceflats

Download onze brochure van de Serviceflats