Nieuws & Projecten

25/09/2018Nieuwbouwproject 2016-2019

De mogelijkheden en verwachtingen naar wonen en zorg zijn sterk geëvolueerd. Als zorgcentrum streven we daarom steeds naar een aangepaste kwaliteitsvolle dienstverkening.
In navolging van ons zorgstrategisch plan van 2004, zitten we nu in fase 5: de renovatie van het gebouw "Sint Lodewijk". 

De afdeling Lodewijk werd ondertussen volledig vernieuwd. Er zijn ondertussen 6 nieuwe ruime woongelegenheden, een nieuwe lift, een nieuwe personeelsrefter en een conferentielokaal.

In het najaar van 2018 en begin 2019 wordt het onthaal en de gang volledig vernieuwd en uitgebreid. 

Het einde van de werken is voorzien in het voorjaar van 2019.


Het gehele project is een hele opdracht, zeker als je streeft naar een betaalbare oplossing zonder exploitatieverlies, gerealiseerd binnen een zo kort mogelijke periode, maar vooral onder de garantie van kwaliteit van zorg. Je kan immers het verzorgingstehuis nooit even "sluiten" om alles op punt te stellen.


25/09/2018

Wij zoeken steeds  vrijwilligers in ons huis.

Meer info kan u terugvinden in onze rubriek "vrijwilligers".


Interesse? Laat zeker iets weten aan onze contactpersoon Peggy De Rudder
Mail: Akinergo@rvtsintlodewijk.be
Tel.: 03 658 85 22