Hulp en dienstverlening rusthuis

De V.Z.W Zorgcentrum Sint-Lodewijk bestaat uit twee losstaande gebouwen, nl. het rust-en verzorgingstehuis en de assistentiewoningen.

Foto tuin RVT Sint Lodewijk 's-Gravenwezel - Schilde - Antwerpen

Het rust- en verzorgingstehuis wordt onderverdeeld in verschillende afdelingen:

  • Sint Lodewijk
  • Sint Elisabeth
  • Sint Jozef.


In totaal kunnen we huisvesting bieden aan 120 bewoners. De afdeling Sint Jozef is voorbehouden voor bewoners met dementie en hoge vraag naar zorg.

Er loopt een zorgstrategisch plan sinds 2003. De afdelingen Sint Jozef en Sint Elisabeth zijn volledig gerenoveerd. Onze afdeling Sint Lodewijk moet gerenoveerd zijn tegen eind 2018.

1. Ligging

Het Zorgcentrum Sint-Lodewijk is gelegen in de dorpskern van ’s-Gravenwezel. Het centrum is vlot bereikbaar met het openbaar vervoer. Er zijn voldoende parkeermogelijkheden.

2. Opnamemogelijkheden

Onze afdelingen zijn heterogeen samengesteld waarbij ROB- en RVT-bewoners niet gescheiden kunnen worden. De instelling kan als volgt worden ingedeeld:

Afdeling Sint-Lodewijk
- gelijkvloers: zorgstraat en cafetaria
- 1ste verdieping: 10 éénpersoonskamers
- 2e verdieping: 10 éénpersoonskamers

afdeling Sint-Jozef
- gelijkvloers: 9 éénpersoonskamers, 2 tweepersoonskamers & “Tuinzaal”
- 1ste verdieping: 9 éénpersoonskamers, 2 tweepersoonskamers

afdeling Sint-Elisabeth
- gelijkvloers: 11 éénpersoonskamers, 3 tweepersoonskamers & “'t Binnenhof”
- 1ste verdieping: 14 éénpersoonskamers, 3 tweepersoonskamers
- 2de verdieping: 15 éénpersoonskamers, 3 tweepersoonskamers
- 3de verdieping: 14 éénpersoonskamers, 4 tweepersoonskamers

3. Accommodatie

Alle kamers hebben een sanitaire cel met toilet en lavabo (warm en koud water). In het renovatieprogramma werden alle toiletten rolstoeltoegankelijk gemaakt. De instelling beschikt vandaag over 120 hoog- laagbedden. De bewoners mogen het woongedeelte verder inrichten met persoonlijke meubelen en decoratie. De kamers worden op die manier zo huiselijk en persoonlijk mogelijk ingericht. Er is een oproepsysteem aanwezig aan het bed, in de toiletten en in de leefruimtes. De bewoners hebben de mogelijkheid om een eigen tv aan te sluiten op de aanwezige Tv-distributiekanalen. Alle kamers beschikken over een telefoonaansluiting. Een ijskast kan voorzien worden.

4. Verzorging

Per afdeling is een multidisciplinair team actief onder leiding van een zorgcoördinator. Deze teams omvatten verpleegkundigen, een verschillend aantal verzorgenden, kinésitherapeuten, ergotherapeuten, animatoren, interieurverzorgsters en logistieke medewerkers. Afdelingsoverstijgend bieden we pastorale zorg. Verder staat de directeur, het secretariaat, de woon-en zorgassistenten, de keuken, de technische dienst, de tuindienst, de pedicure, het kapsalon en het wassalon ter beschikking. Er is een functionele binding met de geriatrische ziekenhuisafdeling van het A.Z. St. Jozef te Malle en met de palliatieve eenheid Coda Hospice te Wuustwezel. Er is een CRA-arts verbonden aan de instelling.

5. De maaltijden

De maaltijden worden op de kamers opgediend. Indien gewenst of nodig kunnen de maaltijden in de gemeenschappelijke zalen genuttigd worden waar bewoners hulp krijgen. Het ontbijt wordt opgediend van 8.00u tot 8.30u. Het middagmaal wordt om 12.00u geserveerd, het avondmaal om 17.00u.

6. Gebruikersraad en familieoverleg

De gebruikersraad vergadert minstens vier maal per jaar, waarvan twee maal in het voorjaar en twee maal na de vakantieperiode. Iedereen is welkom. Voor de bewoners met dementie is de familie welkom. De uitnodiging, de agenda en het verslag wordt verdeeld via het huiskrantje. De vergaderingen worden begeleid door een animator en het hoofd bewonerszorg. De directeur kan eveneens worden uitgenodigd.

Sinds 2007 organiseren we jaarlijks een partnernamiddag. Deze namiddag, die voornamelijk bedoeld is om partners bijeen te brengen zodat we als organisatie kunnen leren uit hun ervaringen, is een eerste stap in de groei naar een familieoverleg. Deze bijeenkomst wordt begeleid door een animator. Ook hier kan de directeur worden uitgenodigd.

Sinds 2018 zijn we gestart met volggesprekken. Een 6-tal weken na de opname zitten de bewoner, de naaste familie, de coördinator van de afdeling, hoofd bewonerszorg en een woon-en zorgassistent samen om een gesprek te voeren over het verblijf tot dan toe. Op deze manier willen we zo'n goed mogelijke zorg op maat aanbieden waarin alle betrokken partijen zich goed voelen.

7. Zinvolle tijdsbesteding

Onze voorziening heeft een duidelijke en onderbouwde animatievisie. Deze visie op animatie, die verder gaat dan de invulling van een zinvolle tijdsbesteding, wordt geconcretiseerd in een bewonersgericht aanbod aan activiteiten en initiatieven.

8. Pastorale dienst

Woon- en zorgcentrum Sint-Lodewijk is christelijk geïnspireerd. Ieders filosofische, politieke en godsdienstige opvatting wordt gerespecteerd. Er is de mogelijkheid om op zondag een eucharistieviering of gebedsdienst (afwisselend) bij te wonen in de kapel. Speciale vieringen worden tijdig en vrijblijvend aangekondigd.

Vanuit de christelijke identiteit wordt aandacht besteed aan de kerkelijke feestdagen en gebeurtenissen. Bij een andere godsdienst of overtuiging is men steeds vrij een eigen geestelijke begeleider of raadsman te ontvangen.